Hus-råd-pakka Dag 4: Saker

På samling 4

Hei og velkommen til fjerde kurs-dag i Hus-råd-pakka.

I dag skal vi lære om saker.

Har alle lest
og forberedt seg på dagens saks-liste?

 

Før vi går igjennom saks-listen,
skal vi først få se en film
for å finne ut hva vi skal gjøre i dag.


Er dere klare?


Da snurrer vi film.

Hva synes dere om filmen?

 

 

I dag skal vi snakke om Faste saker og Andre saker.


Faste saker
er saker vi tar opp på hvert møte.

Andre saker er forskjellige saker fra møte til møte.
Det er saker vi er opptatt av akkurat nå.

 

På kurs-dag tre laget vi forslag til møte-regler.
Derfor står den saken på dagens saks-liste.
Ser dere den?

Vi starter med Faste saker,
men først skriver vi navnene på alle som er tilstede.

Er navnet ditt riktig skrevet?

Første sak under Faste saker
er Informasjon fra andre råd.
Det kan for eksempel være fra bruker-råd 
eller medvirknings-råd. 

Andre sak er informasjon fra kommunen,
det kan være referat fra personal-møte,
informasjon fra leder
eller andre i kommunen.

Tredje sak er informasjon fra andre. 
Det kan være fra frivillige organisasjoner
eller andre om arrangementer
og annen viktig informasjon.

Den siste faste saken er å godkjenne dagens referat.

Det er det siste vi gjør på møtet,
samtidig som vi gjør ferdig saks-listen til neste møte.

 

Da er vi klare til å fortsette med Andre saker.

På sakslisten står det møte-regler 
og hvordan melde saker til hus-rådet.

Er det noen som vil si noe
til saken om møte-regler?

Nå vil jeg spørre en og en
om du har noe å si til denne saken.

Hvis du ikke har noe å si,
så sier du bare det.

 

Hvis du har en sak du vil ta opp,
hvordan gjør du det?

Nå vil jeg spørre en og en
om du har noe å si til denne saken.

Hvis du ikke har noe å si,
så sier du bare det.

Noen som har en sak de vil ta opp?

 

 

Vi avslutter med å godkjenne referatet
fra dagens møte.

Hva skal stå på saks-listen til neste møte?

 

Nå er vi ferdig med Hus-råd-pakka
og er klare for å ha vårt eget hus-råd.

Når møtes vi neste gang?