Hus-råd-pakka Dag 4: Saker


Gjøre klart for kurs-dag 4

Dag 4 handler om saker.

Saker er det som står på saks-listen.

Saker deles inn i Faste saker som er på hvert møte
og Andre saker som dere er opptatt av
og vil ha på saks-listen.

 

En sak under Andre saker
kan stå på saks-listen til flere møter.
Fordi dere trenger å snakke mer om saken.
Det bestemmer dere. 

På forrige kurs-dag laget dere forslag til møte-regler.

Møte-regler er en av Andre saker
på dagens saks-liste.

En annen Andre saker
er hvordan melde saker til hus-rådet?

 

Faste saker:
1. Informasjon fra andre råd

2. Informasjon fra kommunen

3. Informasjon fra andre
Kan være tilbud om tur eller danse-kveld. 
Er det noe informasjon fra andre?
Andre faste saker som sending fra TV-BRA

Godkjenne dagens referat er den siste Faste saken,
men den tar vi helt til slutt,
når møtet er nesten ferdig.

Å godkjenne et referat
betyr at alle er enige i at det som står skrevet i referatet
er det vi har snakket om på møtet. 

Derfor er det viktig at du ikke godkjenner et referat,
hvis det er noe du ikke er enig i
eller noe du savner.

Snakk med tilrettelegger om det er noen saker fra andre råd,
kommunen eller andre.

 

Andre saker:
Her kommer det saker som dere ønsker å snakke om.
Det kan være om dere skal ha grill-fest?
Trenger vi å ha en brann-øvelse?
Trenger vi noen nye møbler?