Hus-råd-pakka Dag 3: Regler

Gjøre klart for kurs-dag 3

Dag 3 handler om møte-regler.

Dere skal komme med forslag til hvilke møte-regler
dere vil bruke i hus-rådet.

Dere skal også snakke om hvorfor
de reglene dere velger
er viktige for dere.

Her er filmen du skal vise først.

Først går dere igjennom de sakene
som dere valgte på siste møte.

Alle har en saks-liste.

Ha referatet på skjermen.

Tilrettelegger skriver ned forslagene og begrunnelsen.

Når dere kommer til saken om møte-regler,
starter du med å forslå det å rekke opp hånden.

Hør med de andre hva de synes om forslaget.


Så spør du de andre om de har forslag til møte-regler.
alle kan komme med forslag,
men bare et om gangen.

Bruk en ball eller en annen ting
for å vise hvem som har lov til å snakke.

Fortsett med forslag
til det ikke er flere som nye forslag.

Til slutt ser dere på forslag til møte-regler
som dere finner under fanen Utstyr.

Sjekk ut hvilke forslag som er like 
og hvilke forslag dere ikke har med.

Finn ut om dere også vil ha med de nye forslagene.

Til-rette-legger skriver ferdig referatet 
og dere god-kjenner dette. 

Avslutt møte med å bestemme neste møte-tid
og lag en saks-liste.

Neste tema er Saker.

Flere tips

Be en til-rette-legger få oppgaven å skrive referat fra møtet.

Ha en pc klar som kan vise dette på skjermen.


Ha klart en ball eller annen ting
som viser hvem som har ordet.