Hus-råd-pakka dag 2: Papirer

Gjøre klart for kurs-dag 2

Samling 2 handler om hvilke papirer
vi trenger til et hus-rådDag 2 handler om hvilke papirer
vi trenger til et hus-råd.    (lenke til filer)

Vi trenger en saks-liste

 

 

og et referat.

 

 

Her er filmen du skal vise på kurs-dagen.

te og et referat.Samling 2 handler om hvilke papirer
vi trenger til et hus-råd.
Vi enger en saks-liste og et referat.

Skriv ut forslagene til saker som kan stå på saks-listen.
Du finner disse under fanen utstyr.

Et ark for hvert forslag.

Sakene er:

1. Hvor ofte skal vi ha hus-råd?

2. Hvem skal styre møtene?

3. Trenger vi pauser?

4. Hvem ordner med drikke?

5. Hvor skal vi ha møtene?

På denne kurs-dagen skal det bestemmes
hvilke to saker
som skal stå på saks-listen til neste kurs-dag.

Dere skal ikke snakke om sakene,
bare bestemme hvilke saker som skal stå på saks-listen.

På neste kurs-dag skal dere snakke om sakene.


Du skal først lese opp de fem forslagene.

Be alle om å ha smile-fjes klare.

Du trenger 3 grønne smilefjes til hver kurs-deltaker.


Start med første sak
og spør hvem som vil ha med denne saken på saks-listen?

Hvor ofte skal vi ha hus-råd?

De som vil ha med denne saken på saks-listen,
legger på et grønt smile-fjes.


Be til-rette-legger skriver i referatet
hvor mange stemmer hvert forslag får.


Stem over alle forslagene.
De to forslagene som får flest stemmer,
settes på saks-listen.


Skriv inn møte-regler som sak nummer tre.
Dette skal dere få høre mer om i neste film
på kurs-dag 3.

Til-rette-legger har som oppgaven
å skrive referat fra møtet.


Forslag til saks-liste og referat
finner du under Utstyr

 

Altmedoss 2022