Hus-råd-pakka dag 2: Papirer

På kurs-dag 2

Hei og velkommen til andre kurs-dag i Hus-råd-pakka.

I dag skal vi først få se en film
for å finne ut hva vi skal gjøre.

 

Er dere klare?

 

Da snurrer vi film.

Hva synes dere om filmen?

I dag skal vi bestemme hvilke to saker
vi skal ha med på saks-listen til neste kurs-dag.
Vi kan velge mellom fem saker.


Til-rette-legger vil skrive i referatet

hvor mange stemmer hvert forslag får.

Vi skal ikke snakke om sakene i dag,
bare bestemme hvilke som skal stå på listen.

På neste kurs-dag skal vi snakke om sakene.


Jeg vil først lese opp de fem forslagene.
Alle har smile-fjes klare?

Sakene er:
1. Hvor ofte skal vi ha hus-råd?
2. Hvem skal styre møtene?
3. Trenger vi pauser?
4. Hvem ordner med drikke?
5. Hvor skal vi ha møtene?

Alle skal ha tre grønne smile-fjes.

Jeg legger alle arkene på et bord.

En og en går bort til bordet for å avgi sine tre stemmer.


Til-rette-legger kan gi støtte
og sørger for at stemmene skjules
før neste mann skal stemme. 


Hvis du vil ha med en sak,
så legger du på grønt smile-fjes.

 

Nå har vi stemt over alle fem forslagene.

Hvilke to forslag fikk flest stemmer?Disse to sakene skrives på saks-listen til neste kurs-dag.

Møte-regler skal være sak nummer tre.
Vi får vite om møte-regler i neste film.

Saks-listen skal nå godkjennes.
Skriv hvilken dato det skal være.

Er den godkjent?

Da er saks-listen til neste kurs-dag klar.

 

Nå må vi skrive referat fra dagens møte.

Til-rette-legger hjelper oss med det.

 

Da er referatet skrevet ferdig.

Kan vi god-kjenne referatet?

Alle får referat fra i dag
og saks-liste til neste kurs-dag.

Takk for et fint møte.